Home > Our Team
Lok bahadur pandey

Lok Bahadur Pandey

Guide
Arjun timalsina

Arjun Timalsina

Guide
Ram sharan timalsina

Ram Sharan Timalsina

Guide
Lakpa sonam sherpa

Lhakpa Sonam Sherpa

Senior Guide
Ngima sherpa

Ngima Sherpa

Senior Guide
Deepak khadka

Deepak Khadka

Senior Guide
Suraj pandey

Suraj Pandey

Executive Director
Thakur raj pandey

Thakur Raj Pandey

Managing Director